Vizsgaidőpontok

A szorgalmi időszak végéig gyakorlati jegyet kap minden hallgató, amelyet a vizsgaidőszak során a fenti időpontokban kétszer javíthat. Amennyiben a hallgató elfogadhatatlan teljesítménye miatt nem szerzett aláírást (azaz egyébként a hiányzások száma miatt nem kellene részére az aláírást megtagani), vagy jegy még nem szerepel a Neptunban elégtelen teljesítménye miatt, úgy a fenti alkalmak közül az első időpontban az aláírással együtt a jegyet is megszerezheti, amennyiben megfelelő teljesítmény nyújt.

Gazdaságmatematika követelményrendszer

Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk és begyakorlása érdekében rendszeres otthoni felkészülést kérünk a hallgatóságtól. Az előadások látogatása ajánlott, de a gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az előadások során katalógus készül statisztikai célból. A gyakorlatokra az előadáson elhangzott anyag áttanulmányozásával, a feladott házi feladatok megoldásával kell megjelenni. Amennyiben a hallgató órai szereplése nem tanúskodik kellő mértékű felkészültségéről, úgy a gyakorlat nem teljesítettnek minősül.

Feliratkozás Dr. Kovács Sándor weboldala RSS csatornájára